Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy reglerar behandling av personuppgifter som Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell erhåller: i samband med utförandet av våra tjänster; genom dig, via ditt besök på vår webbplats, via post, elektronisk post, SMS, telefon; eller som vi kan få från våra samarbetspartners eller från tredje part, till exempel Sjömansförmedlingen. Som besökare på Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotells webbplats och som medlem i stiftelsen har du rätt att få tydlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi bryr oss om din personliga integritet. Denna policy reglerar hur vi samlar in, använder och skyddar information om dig samt hur du kan utöva dina rättigheter. Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy.

Vid hänvisning till lag, hänvisar vi nedan till den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig svensk dataskyddslagstiftning.