Seafarer’s Service

Seafarers Service i Stockholm ger service till besättningarna på kryssningsfartygen som anlöper Stockholms hamnar. Katarina Sjöfartsklubb, Sjöfartsklubben Kaknäs samt Sjömanskyrkan samarbetar så att besättningarna får den bästa servicen.

Seafarers’ Service i Stockholm kan erbjuda följande service:

• Telefon
• Internet
• Transporter
• Cafeteria
• Sport (Kaknäs Sjömans Center)
• Ett familjärt vardagsrum under din vistele i Stockholm

Vår service tillhandahålls av följande organisationer. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor.

Alla önskas välkomna till Stockholm!

Katarina Sjöfartsklubb – nära Stadsgården och Skeppsbron
Glasbruksgatan 2
Tel: 08-640 94 96
katarina.sjofartsklubb@telia.com

Kaknäs Sjömans Center (SPORTCENTER) – nära Frihamnen/Värtahamnen
Kaknäsvägen 30
Tel: 08-663 24 21
kaknas@sjofartverket.se
www.seatime.se

Sjömanskyrkan – i Frihamnen/Värtahamnen
Frihamnen, Södra Hamnvägen 15.
Tel: 08-556 943 30
info@sjomanskyrkan.nu
www.sjomanskyrkan.nu