Länkar

JOBB

 

Arbetsförmedlingen Sjöfart

Arbetsförmedlingen Sjöfart når du via telefon 0771-37 03 45 under följande tider 9–12 och 13–15.

Vi har sjömansförmedlare på tre orter i Sverige:


Göteborg

Box 7273, 402 35 Göteborg

Horacio Clemente, horacio.clemente@arbetsformedlingen.se,  010-487 79 08

Katarina Källman, katarina.kallman-rexius@arbetsformedlingen.se, 010-487 58 42

Laila Svedberg Poulsen, laila.poulsen@arbetsformedlingen.se, 010–488 13 17

 

Stockholm

Box 10037, 121 26 Stockholm-Globen

Leila Huhmarniemi, leila.huhmarniemi@arbetsformedlingen.se, 010-488 00 81

 

Helsingborg

Box 2018, 250 02 Helsingborg

Darko Dimic, darko.dimic@arbetsformedlingen.se, 010-486 22 13

 

Fler jobb hittar du på:

www.vakanser.se


ANALYSINSTITUT

BMT Group

Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA)

Statistiska Centralbyrån (SCB)


BRANSCH

ITF Seafarers

SEKO Sjöfolk

Sjöbefälsföreningen

Sjöfartsforum

Sjömansservice, Sjöfartsverket

Skärgårdsredarna

Sveriges Hamnar

Svensk sjöfart

Sveriges Skeppsmäklareförening

Transatlantic


FORSKNING OCH UTVECKLING

Chalmers Tekniska Högskola

Kungliga Tekniska Högskolan

Polarforskningssekretariatet

 

INTERNATIONELLA ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETER

Baltic Pilotage Authority Comission (BPAC)

Danska Søfartsstyrelsen

EU, Mobility & Transport

Finska Trafikverket

HELCOM

International Association of Lighthouse Authorities (IALA)

IHO

ILO

IMO

Kystverket, Norge

The Maritime and Coastguard Agency, England

Norges Rederiförbund

Norska Sjøfartsdirektoratet


KLASSIFICERINGSSÄLLSKAP

American Bureau of Shipping

BV, Bureau Veritas

DNV, Det Norske Veritas

Germanischer Lloyd

IACS

Lloyd’s Register of Shipping


KONSULTER

FKAB – Fartygskonstruktioner AB

MariTerm

SSPA Maritime Consulting


MYNDIGHETER & ORGANISATIONER

Arbetsmiljöverket

Kemikalieinspektionen

Kustbevakningen

Lantmäteriet

LFV

Marinen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Naturvårdsverket

Polisen

Regeringskansliet

SGU, Statens Geologiska Undersökning

SMHI

SSRS, Svenska Sjöräddningssällskapet

Statens Haverikommission

Stockholm Radio

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Trafikverket

Transportstyrelsen

Verket för innovationssystem, Vinnova


TIDNINGAR

Båtliv

Båtnytt

Lloyd’s List

Praktiskt båtägande

På Kryss

Sjöbefälen


ÖVRIGT

Båtbranschens Riksförbund, SWEBOAT

Maritiman

Nämnden för båtlivsutbildning

ShipPax Information

Statens maritima museer

Svenska Båtunionen

Svenska Fyrsällskapet

Svenska Kryssarklubben

Svenska Seglarförbundet

Sveriges Kompassjusterareförbund

WMU, World Maritime University