Styrelse och organisation

Stiftelsens styrelse utses enligt den överenskommelse som träffades av parterna i samband med fastställandet av stadgarna, av Stockholms kommunfullmäktige, SEKO Sjöfolk, Sveriges Fartygsbefälsförening, Sjöbefälsförbundet och Stiftelsen Stockholms Sjömanshem.

Ordinarie ledamöter

Personliga suppleanter

Utsedda av Stockholms stad

Barry Andersson
Yvonne Fernell-Ingelström
Anders Engström
Hans Larsson
Utsedda av SEKO Sjöfolk
Chang Strömberg Oskar Lindskog
Utsedda av Sveriges Fartygsbefälsförening
Marie Halvdanson Christer Lindvall
Utsedda av Sjöbefälsförbundet
Christer Themnér Leif Palm
Utsedda av Stiftelsen
Stockholms Sjömanshem
Hans Laidwa
Thore Hansson
Per Högberg
Ragnar Karlsson
Bo Schylander
Kurt Sjölander

Ordförande

Ordförande, som utses av styrelsen inom sig, är kommunfullmäktiges tidigare ordförande, Barry Andersson. Vice ordförande är Sjöbefälsförbundets Vd, Christer Themnér.

Revisorer

Av kommunfullmäktige utsedda revisorer är Barbro Ernemo med Amanj Mala-Ali som ersättare och Birgitta Guntsch med Ellinor Fornebrant som ersättare. Auktoriserad revisor är Jenny Holmberg, Ernst & Young.

Förvaltningsarbetet

För det löpande förvaltningsarbetet svarar en verkställande sekreterare, Gunilla Johansson, med ansvar för det övergripande arbetet och ledningen av arbetet inom stiftelsen. Särskild expertis- och biträdespersonal anlitas efter behov.

Sociala åtaganden

En viktig del i Stiftelsens verksamhet är Katarina Sjöfartsklubb, inom ramen för vilken stiftelsen lever upp till sina sociala åtaganden enligt stadgarna. En föreståndare, Kicki Falke, och en biträdande föreståndare, Åsa Holmberg, har ansvaret för stiftelsens klubbverksamhet.

Hotellverksamhet

Stiftelsens uppgift att bedriva hotellverksamhet i allmänhet, med särskilda rabatter för sjöfolk. Det uppfylls genom Sjöfartshotellet där Scandic Hotels svarar för den operationella driften men där Stiftelsen fortlöpande har tillgång till rum enligt särskilda bestämmelser.