Styrelse och organisation

Stiftelsens styrelse utses enligt den överenskommelse som träffades av parterna i samband med fastställandet av stadgarna, av Stockholms kommunfullmäktige, SEKO Sjöfolk, Sveriges Fartygsbefälsförening, Sjöbefälsförbundet och Stiftelsen Stockholms Sjömanshem.

Ordinarie ledamöter

Personliga suppleanter

Utsedda av Stockholms stad

 

Bengt Sandberg
Fredrik Wallner
Anders Engström
Hans Larsson
Utsedda av SEKO Sjöfolk
Kenny Reinhold Peter Skoglund
Utsedda av Sveriges Fartygsbefälsförening
Marie Halvdanson Christer Lindvall
Utsedda av Sjöbefälsförbundet
Christer Themnér Mikael Huss
Utsedda av Stiftelsen
Stockholms Sjömanshem
Hans Laidwa
Thore Hansson
Per Högberg
Sven-Gösta Holst
Veine Samuelsson
Niklas Loden

Ordförande

Ordförande, som utses av styrelsen inom sig, är Christer Themnér från Sjöbefälsföreningen. Vice ordförande är Hans Laidwa från Stiftelsens Sjömanshem.

Revisorer

Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisor är Mia Sydow Mölleby med Stefan Kindborg som lekmannarevisorssuppleant som ersättare.
Auktoriserad revisor är Nicklas Boström – EY, Jeff Erici – EY, som revisorssuppleant.

Förvaltningsarbetet

För det löpande förvaltningsarbetet svarar en verkställande sekreterare, Annika Lindahl, med ansvar för det övergripande arbetet och ledningen av arbetet inom stiftelsen. Särskild expertis- och biträdespersonal anlitas efter behov.

Sociala åtaganden

En viktig del i Stiftelsens verksamhet är Katarina Sjöfartsklubb, inom ramen för vilken stiftelsen lever upp till sina sociala åtaganden enligt stadgarna. En föreståndare, Kicki Falke, och en biträdande föreståndare, har ansvaret för stiftelsens klubbverksamhet.

Hotellverksamhet

Stiftelsens uppgift att bedriva hotellverksamhet i allmänhet, med särskilda rabatter för sjöfolk. Det uppfylls genom Sjöfartshotellet där Scandic Hotels svarar för den operationella driften men där Stiftelsen fortlöpande har tillgång till rum enligt särskilda bestämmelser.