Boende för sjömän – Stockholm

Standardrum 2På Scandic Sjöfartshotellet kan du bo till kraftigt rabatterat pris. Villkoren är att du kan legitimera dig som aktivt yrkesutövande
sjöman. Giltiga handlingar/intyg som gäller; svensk sjöfartsbok (senaste avmönstring ej äldre än sex månader) samt senaste lönespecifikation (ej äldre än sex månader). Rederi-ID gäller EJ. För att erhålla rabatten måste man vara svensk sjöman med svensk sjöfartsbok (däck, maskin -och intendenturpersonal samt befäl) eller segla för ett svenskt rederi. Sjöman med bostad i Stockholms län är inte berättigad till rabatt. För utländska sjömän gäller endast sjömansrabatten i anslutning till av eller påmönstring i Stockholm. Rumsgaranti gäller fram till klockan 12.00 ankomstdagen.

Standardrum

Det rabatterade priset kan erhållas under maximalt 20 dagar under en sexmånadersperiod ifrån första övernattningen. Det rabatterade priset gäller endast för enskild sjöman vid privat besök i Stockholm. Rabatten gäller INTE i tjänsten (inkl. kurser/utbildning samt visum) och/eller när resan betalas av någon organisation eller arbetsgivare/egenföretagare. Logikostnaden är för närvarande från 300:- SEK för enkelrum och dubbelrum från 500:- SEK. I priset inkluderas en härlig frukostbuffé. Logikostnaden betalas vid incheckning efter att du fyllt i den särskilda inskrivningsblanketten, fullständigt med alla uppgifter. (Fylls i vid varje incheckningstillfälle.)

För arbetssökande sjömän är boendekostnaden reducerad under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

• Du är registrerad vid någon av landets sjömansförmedlingar (samtliga handlingar skall uppvisas – inklusive läkarintyg till handläggaren) för intyg. Intyget från Sjömansförmedlingen samt legitimation ska uppvisas vid incheckning på hotellet.

• Du har varit anställd i fartyg/rederi under de senaste 12 månaderna. Rabatten för arbetssökande gäller endast boende måndag till fredag i enkelrum. Gäller endast om sjömannen betalar ur egen ficka och kan heller ej faktureras.

Välkommen till bokning direkt via Scandic Sjöfartshotell telefon: 08-517 349 80.
Hotellbokningen:
Öppettider: Mån–fre 8.00–16.30
E-post: sjofart@scandichotels.com

Här är en länk till hotellets sidor på nätet med utförlig servicebeskrivning: Scandic Hotels

Scandic Sjöfartshotellet

Katarinavägen 26
116 45 Stockholm,
vid Slussen (T-station)

Hotellbokningen

Tel: 08-517 349 80
Öppettider: Mån–fre 8.00–16.30
E-post: sjofart@scandichotels.com