Boende för sjömän – Sverige

Sjömansrabatt ges på sjöfartshotellen i Stockholm och Oskarshamn, liksom i särskild form på några vanliga hotell i Göteborg.

STOCKHOLM

Sjöfartshotellet Scandic
Katarinavägen 26
För bokning: email: sjofart@scandichotels.com alternativt telefon 08-517 349 80
Pris för sjöman:
Semestrande sjöman: Enkelrum från 300 kr/natt , dubbelrum från 500 kr/natt
Arbetssökande sjöman: 100 kr/natt

OSKARSHAMN

Sjöfartshotellet
Sjöfartsgatan
Tel: 0491-768300
Enkelrum/Dubbelrum 25 % rabatt på ord. pris för sjöman

GÖTEBORG

För att uppfylla åtagandet att tillhandahålla
billigt hotellboende har stiftelsen tecknat avtal med ett antal hotell i
Göteborg där sjöfolket får rabatter på ordinarie hotellpris.

De hotell som stiftelsen har avtal med är: Spar Hotel Gårda, Spar Hotel Majorna och Hotel Royal.
Rabatten på dessa hotell är 600 kronor per dygn.

Aktivt sjöfolk som vill utnyttja möjligheten till billigare boende kontaktar sin fackliga expedition eller
Sjöfartsverkets anläggning Rosenhill Seamen’s Center på tel +46 (0)10-478 49 55 eller email rosenhill@sjofartsverket.se
De hjälper till med att ordna hotellrum och lämnar med en hotellkupong som därefter lämnas över till hotellet som
delbetalning. Faktura på beloppet sänds sedan från hotellet till stiftelsen.
Aktivt sjöfolk på icke svenskflaggade fartyg har också möjlighet att tills vidare utnyttja stiftelsens rabattsystem enligt vanliga regler.